ชื่อ - นามสกุล :นายมณเฑียร นาเจริญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :80 หมู่10 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
Telephone :0898006058
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา